Οδηγίες Διαμόρφωσης Ενωμοτιών

Ενωμοτίες Τζαμπορέτο

Οι Ενωμοτάρχες και Υπενωμοτάρχες που θα συμμετάσχουν στο Τζαμπορέτο θα συγκροτήσουν Ενωμοτίες Τζαμπορέτο υπό τον συντονισμό των Εφόρων Κλάδου Προσκόπων των Περιφερειακών Εφορειών. 

Ομάδες Τζαμπορέτο

Υποκατασκηνώσεις Τζαμπορέτο

Ενέργειες από τους Εφόρους Κλάδου Προσκόπων των Π.Ε.

Προς υλοποίηση των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Έφοροι Κλάδου Προσκόπων των Π.Ε. να συμπληρώσουν το έντυπο  Συγκεντρωτικής Κατάστασης Ενωμοτιών Τζαμπορέτο και να το αποστείλουν έως και τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@jamboretto.gr

Σε περίπτωση που υφίσταται δυσκολία από κάποια Π.Ε. στη διαμόρφωση των Ενωμοτιών κατά τα ανωτέρω, παρακαλούνται οι Έφοροι Κλάδου Προσκόπων των Π.Ε. να επικοινωνήσουν με τον Έφορο Κλάδου Προσκόπων της Γ.Ε.