Χρήσιμα

Όλες οι Ανακοινώσεις του Τζαμπορέτο συγκεντρωμένες σε μία σελίδα!

1η Ανακοίνωση Τζαμπορέτο

Στόχοι - Τόπος - Ημερομηνίες - Αρχηγός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 91_2023 (1).pdf

2η Ανακοίνωση Τζαμπορέτο

Αιτήσεις Συμμετοχής - Κόστος - Γενικές Πληροφορίες

Ανακοίνωση 31_2024.pdf

3η Ανακοίνωση Τζαμπορέτο

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

Ανακοίνωση 45_2024 .pdf