Δήλωση Απορρήτου

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ανήκει στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.

Οι διαδικασίες και πολιτικές απορρήτου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: GDPR (sep.org.gr)